Acelerator de Inovatie - ACCCIN
  |   Prezentare proiect  |   Plan realizare  |   Stadiu realizare  |   Parteneri/Contact  |  


Stadiul de realizare

Platforma ACCCIN (Accelerator de Inovatie) materializeaza un sistem inovativ de management al cunostintelor diferit de sistemele traditionale. Astfel, daca sistemele traditionale sunt cunoscute ca depozitare de informatie, ACCCIN se diferentiaza prin aceea ca pune accentul pe valorizarea cunostintelor ca motor al sistemului ce dinamizeaza valorile intelectuale inmagazinate prin tranzactionare pe principiul cererii si ofertei.

Sistemul de management al cunostintelor este materializat prin platforma colaborativa configurata in portalul ACCCIN. Platforma se afla la acest moment instalata pentru acces public si poate fi accesata la adresa: http://demo.integrator-group.com:8080/accin.

Platforma ACCCIN capitalizeaza potentialul unui sistem traditional de tip KM, care de altfel este deja implementat in cadrul ROSA si partenerilor. ACCCIN foloseste sistemul KM existent ca punct de plecare, dezvoltand capabilitatile acestuia in jurul conceptului de tranzactionare a produselor intangibile, si de valorizare a acestora.

Configurarea s-a realizat prin doua module interconectate, unul fiind repositoriul DMS (sistemul de management al contributiilor) si celalalt fiind sistemul de valorizare prin tranzactionare a produselor de knowledge rezultate din proiectele de cercetare derulate de institutiile partenere.

Portalul ACCCIN este interfata de lucru a platformei, accesibil utilizatorilor diversi si organizat intr-o maniera simpla, intuitiva. In aceeasi interfata sunt prevazute instrumente de asistenta pentru a ajuta utilizatorii sa utilizeze in mod eficient toate functionalitatile disponibile, inclusiv aceea de cautare rapida in repositoriul de documente, cunostinte si competente (DMS).

Utilizatorii nominalizati de institutiile partenere, Agentia Spatiala Romana si Universitatea Politehnica Bucuresti vor avea dreptul de a accesa, in plus fata de interfata portalului, repositoriul DMS care se constituie astfel intr-o sursa valoroasa de knowledge si care poate fi folosita in proiectele viitoare desfasurate de aceste institutii.

Fluxul de valorizare se bazeaza pe "tichete" de comunicatie, care sintetizeaza continutul comunicarii intr-o forma care sa poata fi inteleasa si tranzationata facil pe principiul cererii si ofertei. Tichetele sunt circulate intre cel care posteaza o solicitare in platforma, cel care raspunde solicitarii, respectiv aceia care participa la identificarea/dezvoltarea solutiei care raspunde solicitarii.

O solicitare postata in platforma ACCCIN poate fi o solicitare pentru un produs de knowledge de care autorul solicitarii are nevoie, respectiv poate fi o solicitare prin care autorul tichetului ofera spre tranzactionare o solutie pe care o detine fata de anumite tematici de cercetare-dezvoltare. In oricare dintre cazuri, solicitarea poate fi tranzactionata prin fluxul de activitati configurate in platforma colaborativa.

Utilizatorii platformei au drepturi diferite de acces in functie de rolul fiecaruia in sistem. Astfel, utilizatorii seniori vor avea acces larg in cvasitotalitatea ariilor de acces si proiectelor in derulare in platforma, in timp ce utilizatorii juniori vor avea acces numai la acele arii care sunt adecvate calificarii si pozitiei individuale in ierarhia unitatilor de cercetare-dezvoltare. Desigur, platforma va avea un administrator, respectiv un grup de decizie care va stabili termenii si conditiile de utilizare a sistemului, respectiv va supraveghea si interveni in anumite tranzactii conform scopului platformei ACCCIN.

Fluxul a fost configurat in functie de scopul principal al proiectului, valorizarea produselor de knowledge si vizeaza urmatoarele:
- identificarea produsului de knowledge care urmeaza a fi valorizat
- inregistrarea unui tichet descriptiv al produsului in Portalul ACCCIN
- inregistrarea raspunsului la tichet de catre un potential client al produsului
- deschiderea unei zone individuale de proiect in care ofertantul si beneficiarul colaboreaza in evaluarea si negocierea tranzactiei
- realizarea agrementului de tranzactionare
- solutionarea transferului de proprietate
- efectuarea platilor
- inchiderea proiectului
- arhivarea in DMS a contributiilor de valoare inregistrate in cursul proiectului.

Sustenabilitatea platformei dupa finalizarea proiectului este asigurata de auto-finantare. Astfel, administratia platformei reprezentata de institutiile partenere, va percepe tarife si comisioane pentru activitatile derulate de utilizatori, de exemplu:
- abonament de utilizare a platformei
- contract de publicitate in spatiul platformei
- comision pentru tranzactiile realizate in spatiul platformei.

Etape realizate

Etapa 1 (decembrie 2007)
Stabilire definitii, reguli si proceduri functionale ale sistemului de management al cunostintelor
Rezultate:
- stabilirea conceptuala a sistemului de management al cunostintelor;
- definirea produselor sistemului precum si regulile si procedurile de folosire a acestuia.

Etapa 2 (iunie 2008)
Definirea structurilor organizatorice componente ale sistemului de management al cunostintelor
Rezultate:(studiu/documentatie)
Stabilirea structurilor organizatorice care compun sistemul de knowledge management;
- definirea comunitatilor de cercetare;
- stabilirea tipurilor de documente electronice care contin cunostinte si care vor fi incarcate in sistem;
- definirea atributiilor diferitilor participanti la proiectarea sistemului de management al cunostintelor (utilizatori, experti, administratori sistem).

Etapa 3 (ianuarie 2009)
Proiectarea sistemului de management al cunostintelor
Rezultate:(arhitectura aplicatie/documentatie)
- configurarea sistemului de management al cunostintelor;
- analiza si validarea regulilor de configurare;
- configurarea sistemului.
Activitatile desfasurate de echipa de proiect in cadrul etapei s-au concentrat in jurul stabilirii elementelor prototipului sistemului de management si valorizare a cunostintelor, dezvoltand conceptele si instrumentele stabilite in etapa precedenta.

Eforturile depuse in cursul etapei au avut doua componente:
- s-au stabilit acele functionalitati care sa evidentieze platforma ACCCIN si sa ii adauge acele caracteristici inovatoare care faca din aceasta platforma un instrument functional, util comunitatilor de cercetare;
- au fost stabilite elementele de baza ale portalului web care va gazdui platforma ACCCIN.

Etapa 4 (octombrie 2009)
Elaborare model experimental - configurare prototip
Rezultate:(prototip platforma/model experimental)
- realiza un prototip cu date de test, care sa demonstreze functionarea sistemului http://demo.integrator-group.com:8080/accin;
- configurare prototip cu date test.


 © Romanian Space Agency - ROSA