Acelerator de Inovatie - ACCCIN
  |   Prezentare proiect  |   Plan realizare  |   Stadiu realizare  |   Parteneri/Contact  |  


Plan de realizare

Etapa 1
decembrie 2007

Stabilire definitii, reguli si proceduri functionale ale sistemului de management al cunostintelor

Activitate I.1 Organizarea proiectului: stabilire set de definitii, regului si proceduri pentru sist. de manag. al cunostintelor; identificarea si stabilirea nivelului de implicare a posibililor beneficiari (comunitatilor de cercetare.)
Activitate I.2 Definirea componentelor sistemului de management al cunostintelor (competente, brevete, experiente, best practices, metodologii, proiecte de cercetare)

Etapa 2
iunie 2008

Definirea structurilor organizatorice componente ale sistemului de management al cunostintelor

Activitate II.1 Definirea comunitatilor de cercetare
Activitate II.2 Stabilirea tipurilor de documente electronice care contin cunostinte si care vor fi incarcate in sistem
Activitate II.3 Definirea atributiilor diferitilor participanti la proiectarea sistemului de management al cunostintelor (utilizatori, experti, administratori sistem)

Etapa 3
ianuarie 2009

Proiectarea sistemului de management al cunostintelor

Activitate III.1 Definire si validare reguli de proiectare (comunitati, procese, tipuri de documente, fluxuri de lucru, comunitati, sistem de validare contributii de valoare)
Activitate III.2 Configurare sistem in cadrul platformei colaborative SPID
Activitate III.3 Validare configurare sistem

Etapa 4
octombrie 2009

Elaborare model experimental - configurare prototip

Activitate IV.1 Configurare prototip

Etapa 5
februarie 2010

Elaborare model experimental - incarcare date si demonstrare operabilitate

Activitate V.1 Incarcare date
Activitate V.2 Demonstrarea operabilitatii prototipului

Etapa 6
septembrie 2010

Extinderea prototipului - diseminare rezultate

Activitate VI.1 Realizare acorduri de utilizare sistem si date intr-o retea largita de cercetare
Activitate VI.2 Extindere utilizare sistem in retea parteneriat
Activitate VI.3 Validare scalabilitate sistem de management al cunostintelor
Activitate VI.4 Diseminare rezultate-participare la conferinte si elaborare articole de diseminare rezultate


Plan de realizare conf. Act ad. nr. 2 / 2009

 © Romanian Space Agency - ROSA