Acelerator de Inovatie - ACCCIN
  |   Prezentare proiect  |   Plan realizare  |   Stadiu realizare  |   Parteneri/Contact  |  


Accelerator de inovatie
Organizarea unui sistem de management al cunostintelor si competentelor in proiectele de cercetare-dezvoltare intr-o intreprindere sau institutie


Proiectul isi propune crearea in cadrul unei intreprinderi sau institutii a unui sistem dinamic in care fiecare produs imaterial (cercetare, expertiza, informatie, cunostinta, competenta, etc) sa poata fi valorizat la maxim, prin legarea lor de un context practic de folosinta (pentru ce finalitate e folosit cel mai bine, in cadrul carui proces e cel mai potrivit, care sunt comunitatile care sunt producatoarele acestui imaterial si care sint comunitatile care-l folosesc cel mai mult, etc).

Scopul realizarii unui astfel de sistem de management al cunostintelor este valorizarea competentelor si a cunostintelor din cercetare, crearea unui mediu interactiv in care rezultatul cercetarii sa-si gaseasca fructificarea, contribuind astfel la cresterea competitivitatii activitatii de cercetare.
Gestiune a informatiilor si cunostintelor va avea efecte pozitive in ceea ce priveste ameliorarea productivitatii angajatilor. Posibilitatea de a beneficia, prin intermediul unui sistem informatic, de informatii sistematizate, clasificate pe domenii si evaluate calitativ va conduce, fara indoiala, la o crestere a productivitatii angajatilor, fie si numai datorita reducerii timpului de cautare a informatiilor relevante. Implementarea unui sistem de management al cunostintelor va conduce la valorificarea superioara a factorului uman si la cresterea prestigiului in raport cu partenerii externi cu care va intra in colaborare in perspectiva integrarii activitatii de cercetare in parteneriate si programe europene.

Obiective
Sistemul de management al cunostintelor si competentelor din cercetare are urmatoarele obiective:
- construirea unei structuri de informatii si cunostinte in format electronic, clasate pe diferite arii / domenii de interes astfel incat sa se optimizeze timpul si costurile de accesare a informatiilor pertinente si relevante, necesare diverselor activitati din cadrul organizatei;
- stabilirea domeniilor de interes in functie de care se va realiza clasificarea si cautarea documentatiei aflate in biblioteca virtuala;
- identificarea, analiza si consolidarea diverselor surse de informatie si documentatie si a modalitatilor optime de alimentare a acestei biblioteci virtuale, pentru fiecare domeniu in parte;
- stabilirea responsabililor pe domenii si a rolului lor in procesul de construire si gestionare al acestei biblioteci virtuale;
- crearea unui mecanism de motivare care sa contribuie la stimularea implicarii personalului si a colaboratorilor si partenerilor de a paricipa cu continut la alimentarea acestei biblioteci virtuale;
- stabilirea modalitatilor de integrare si colaborare cu alte biblioteci virtuale apartinand unor institutii de cercetare - dezvoltare partenere sau viitoare partenere.

Obiective masurabile
- cresterea productivitatii prin reducerea timpilor de elaborare, incarcare, regasire, accesare, distributie a informatiilor;
- cresterea eficientei si reducerea costurilor;
- accelerarea proceselor interne ale organizatiei;
- crearea unui mediu standardizat de elaborare a documentelor;
- disponibilitatea documentelor.

Durata proiect
Proiectul are o durata de realizare de 36 luni (octombrie 2007 - octombrie 2010).

Finantare proiect
Fondurile totale alocate proiectului sunt de 2.245.783 RON din care:
- 1.997.870 finantare de la buget
- 247.913 RON sume atrase prin cofinantare.


 © Romanian Space Agency - ROSA